องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์ นายก อบต.พระงาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณหนองสไบหาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร อบต.พระงาม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลพระงาม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างนำไปขยายผลสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
ผู้โพส : admin