องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 อบต.พระงาม ดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกำหนดให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอพรหมบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและความร่วมมืออันดีแก่กันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน และนำบริการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการในระดับจังหวัดไปให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็นซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ ณ วัดชีปะขาว หมู่ที่ 1 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ผู้โพส : admin