องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่องการจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่องการจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565 รวมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการ คัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
ผู้โพส : admin