messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงเวลาปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศ อบจ.สิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview263
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดเรียน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview242
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview259
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview311

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม