messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_box กองช่าง
นายพนม สกุณี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐพล มงคลดี
นายช่างโยธา
นายวิษณุ เจริญลาภ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา