messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service[3 พฤศจิกายน 2566]
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[5 ตุลาคม 2566]
เกียรติบัตร Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [31 สิงหาคม 2566]
ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา 2566[8 สิงหาคม 2566]
อบต.พระงาม ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566[23 มิถุนายน 2566]
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566[23 พฤษภาคม 2566]
เกียรติบัตรการประเมิน ITA ประจำปี 2565[25 สิงหาคม 2565]
ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565[22 กรกฎาคม 2565]
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)[24 มีนาคม 2565]
เกียรติบัตรผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "ระดับ คุณธรรม"[3 ธันวาคม 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)