messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567[26 เมษายน 2567]
กลุ่มดอกไม้งาม ชมรมผู้สูงอายุตำบลพระงาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดระนอง[28 มีนาคม 2567]
MOI Waste Bank Week- มหาดไทย ปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ[21 มีนาคม 2567]
กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดประสาท หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม[21 มีนาคม 2567]
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567[18 มีนาคม 2567]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[14 มกราคม 2567]
อบต.พระงาม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี[12 มกราคม 2567]
ศพด.อบต.พระงาม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566[28 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1[28 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”[27 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 66 รายการ)