องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการให้ความรู้ ซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 [29 มิถุนายน 2565]
แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [15 มิถุนายน 2565]
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [3 มิถุนายน 2565]
ประชุมผู้ปกครองเด็ก ศพด.อบต.พระงาม ภาคเรียนที่ 1/2565 [17 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [11 พฤษภาคม 2565]
พิธีมอบเกีบรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมตรวจ "ATK" ประจำตำบลพระงาม [6 พฤษภาคม 2565]
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่องการจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565 [25 มีนาคม 2565]
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [24 มกราคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดชีปะขาว [19 มกราคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสา [3 ธันวาคม 2564]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 32 รายการ)