messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิรัตน์ อึ้งพานิช
ปลัด อบต.พระงาม
โทร : 094-8155556
นางสาวศิริพร พูนเสือ
รองปลัด อบต.พระงาม
โทร : 089-6425569
นางสาวเบญจวรรณ สังข์วงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 086-6185119
ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 092-9936847
นายพนม สกุณี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-9107358
นางสาวบุหลงรัตน์ จรกัณหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 095-5364961