องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file หนังสือ เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file หนังสือ เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file รายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file หนังสือ เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3