messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
find_in_page รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2