messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
check_box อำนาจหน้าที่ / บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 203
บทบาทหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 210
บทบาทหน้าที่ กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 213
บทบาทหน้าที่ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 209
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 206
อำนาจหน้าที่ของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 236
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1