องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder โรคติดต่อที่ควรรู้จัก
photo โรค COVID-19 (Coronavirus disease 2019)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โรคเอดส์ (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file โรคไข้เหลือง (YELLOW FEVER) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โรคไข้ทรพิษ : ฝีดาษ (SMALLPOX)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โรคแอนแทรกซ์ (ANTHRAX) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร (ENTEROVIRUS DISEASES) : โรคมือเท้าปาก (HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE : HFMD)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คุดทะราด (YAWS)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file โรคไข้กาฬหลังแอ่น (MENINGOCOCCAL INFECTION)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA VIRUS DISEASE)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ไข้เวสต์ไนล์ (WEST NILE FEVER)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา และไวรัสนิปาห์ (HENDRA AND NIPAH VIRAL DISEASES) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โรคสมองฝ่อ (ENCEPHALOPATHY, CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE, SUBACUTE SPONGIFORM)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME; SARS) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โรคกาฬโรค (PLAGUE)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file โรคลีเจียนแนร์ (LEGIONELLOSIS) โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ (LEGIONELLOSIS’S PNEUMONIA) โรคลีเจียนแนร์ชนิดไม่มีปอดอักเสบ (NONPNEUMONIC LEGIONELLOSIS) หรือโรคไข้ปอนเตียก (PONTIAC FEVER) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ชนิดอื่น (INFLUENZA VIRUS INFECTION OF AVIAN AND OTHER ANIMAL ORIGIN) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โรคไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา (HANTAVIRAL DISEASES)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1