messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อกล้องติดหน้ารถยนต์ส่วนกลางพร้อมติดตั้ง รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียนรถ 80-5029 สิงห์บุรี และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ บต 9203 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเป็นถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหัววน ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในพื้นที่ตำบลพระงาม จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคันพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มโพรง ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านมอญ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณหน้าวัดทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-5029 สิงห์บุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนค์ส่วนกลางทะเบียนรถ กง-9504 สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ ภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างสำรวจข้อมูล สุนัข - แมว พร้อมบันทึกข้อมูล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 7 ตัว ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบยู.เอช.ที ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม (นมปิดภาคเรียนที่ 2/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบยู.เอช.ที ให้กับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียน (นมปิดภาคเรียนที่ 2/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อผ้าผูกประดับ 60 หลา สีขาว และจัดซื้อผ้าผูกประดับ 60 หลา สีเหลือง จำนวน 10 ม้วน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุยางมะตอยผสมสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (แผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ กข-7796 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาทำอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อของขวัญของรางวัล สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาจัดเครื่องไฟพร้อมเครื่องขยายเสียง พร้อมตกแต่งเวทีและสถานที่ และจัดอุปกรณ์ในการจัดซุ้มกิจกรรมดนตรี กีฬา เกมส์ตอบปัญหา เกมส์ทดสอบเชาว์ปัญญา เกมส์การศึกษา และ เกมส์นันทนาการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาจัดทำหุ่นฟางปลาทอง และจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดแสดงหุ่นปลาฯ เพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมของจังหวัดสิงห์บุรี ในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 29 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมโครงเหล็ก (ป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมากำจัดปลวกที่ทำการ อบต.พระงาม และบริเวณโดยรอบที่ทำการ อบต.พระงาม พร้อมสารเคมีกำจัดปลวกและอุปกรณ์กำจัดปลวกและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ กข-7796 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ บต-9203 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้กับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 15 เดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ภาคเรียนที่ 2/2566 (ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI LUMENS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อไมล์ลอย 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 1 บ้านชีปะขาว ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณทางเข้าหนองน้ำค้าง ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
1 - 50 (ทั้งหมด 304 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7